Почитувани,
На ден 12.11.2021 год. беа одржани избори за нов претседател и состав на Факултетското студентско собрание на Факултет за туризам и угостителство-Охрид.
По броење на гласовите комисијата донесе одлука дека за претседател е избран Игор Пешевски, додека новиот состав на собранието е следен: 1. Фросина Петревска 2. Фани Милошева 3. Марија Крстаноска 4. Илина Бабеска 5. Ангел Карбески 6. Мартина Маркоска 7. Виолета Алулоска 8. Пале Зврцинова
Период за приговори е 2 часа од објавување на резултатите на огласна табла.