Почитувани студенти,
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид Ви го честита Меѓународниот ден на студентите 17 ноември.