Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ во зимскиот семестар на академската 2021/22 година дека ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА ДЕН 29.11.2021 ВО 11:00 ЧАСОТ со физичко присуство во просториите на ФТУ-Охрид.
Предметен наставник Доц. Д-р Михаел Ристески