Првиот колоквиум по предметот Методи за испитување на квалитет на храна и пијалоци ќе се одржи на ден 25.11.2021г. (четврток) во 12 часот во предавална 1.
Предметен наставник Проф. д-р Ленче Локоскa