Почитувани студенти,
На вашата mail адреса добивте mail од м-р Елена Ќосеска со кој што Ве известуваме за тоа во која просторија ќе го полагате првиот колоквиум за предметите кај Проф.д-р Пере Аслимоски закажани за Петок (26.11.2021).
Ве молиме за почитување на распределеноста како на тој начин би се избегнале групирања во холот на Факултетот.
Обврзно е почитување на заштитните мерки: носење на заш.маска и одржување на дистанца при влез и излез.
Потребно е со Вас да го носите и индексот заради лична легитимација.
Доколку имате некои забелешки обратете се кај м-р Елена Ќосеска ( elena_koseska@live.com).

Проф.д-р Пере Аслимоски