Се известуваат студентите кои ги слушаат предметите КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО во зимскиот семестар на академската 2021/22 година дека ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 26.11.2021 ВО 11:00 часот, наместо во 12:00 часот, поради можно поклопување со други предмети.
НАПОМЕНА: ОСЛОБОДЕНИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ СЕ ОНИЕ СТУДЕНТИ КОИ ВО ПРЕТХОДНИТЕ СЕМЕСТРИ ГО ИМААТ ПОЛОЖЕНО ПРЕДМЕТОТ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ИЛИ ХРАНА И КУЛТУРА, НО КОИ ТРЕБА ДА НАПРАВАТ ЕСЕЈ ДО ДЕНОТ НА ИСПИТОТ
Предметен наставник: Проф. Д-р Сашо Коруновски