Поправниот прв колоквиум по предметот Царински систем и политика ќе се одржи на 06.12.2021 (понеделник) во 13ч.