Дополнителниот прв колоквиум по предметот ЦАРИНСКИ СИСТЕМ И ПОЛИТИКА ќе се одржи на 27.12.2021 (понеделник) во 12 часот.
Предметен наставник Проф. д-р Јованка БИЛЈАН