Се известуваат студентите дека поправниот I колоквиум по предметите Менаџмент во услужен сектор и Деловно планирање ќе се одржи во вторник (21.12) со почеток во 12 часот.
Со почит, проф. д-р Лидија Симонческа