*Во периодот од 5ти до 10ти септември 2021 год. на факултетот за туризам и угостителство-Охрид се одржа * * четвртата летна школа – Балкански летен универзитет на тема: „Одржлив развој и заштита на животната средина“. * *Во продолжение прочитајте го интегралниот извештај подготвен од директорот на CIFE, Мари Франс Пердигон.*