Почитувани колеги,
Ве известувам дека поправниот колоквиум по предметот Познавање на стоката со наука за исхрана ќе се одржи на 22.12.2021 год. во 12 цасот со физичко присуство.
Со почит, Проф. Ангела