Почитувани студенти, Ви ги споделувам резултатите од Првиот колоквиум по Предметот Царинско познавање на стоката. Ве известувам дека предавањата кои по распоред требаше да се одржат во вторник 21.12.2021 год. се откажуваат поради Состанок на научно-наставниот совет при ФТУ-Охрид. Дополнително ќе бидете известени кога ќе се презакажат часовите.
Ви посакувам пријатен викенд, Со почит, Проф. Ангела