Вториот колоквиум по предметот Царински систем и политика ќе се одржи на ден 27.12.2021 (понеделник) во 13ч.