Почитувани студенти,
Вашата можност за полагање 2 (втор) колоквиум за предметите кај Проф.д-р Пере Аслимоски може да ја остварите САМО ЗА ЕДЕН од понудените термини:
1. Прв термин – Вторник (28.12.2021) во 11:00 часот 2. 3. Втор термин – Петок (14.01.2021) во 11:00 часот.

НАПОМЕНА: СТУДЕНТИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ОДЛУЧАТ *САМО ЗА ЕДЕН ОД ПОНУДЕНИТЕ ТЕРМИНИ* . *НЕ Е ПОТРЕБНА* ПРЕТХОДНА НАЈАВА КАЈ М-Р ЕЛЕНА ЌОСЕСКА ЗА ТОА КОЈ ТЕРМИН СТЕ ГО ИЗБРАЛЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ.

Проф.д-р Пере Аслимоски