Се известуваат студентите испитот по Француски јазик кај проф д-р Зоран Николовски ќе се одржи на 03.02.2022 година во 10 часот за студентите од I и IV година и 12 часот за студентите од II и III година.