Колеги, II колоквиум по предметите Основи на менаџмент и Деловно планирање ќе се одржи на ден 11.01.2022 со почеток во 10 часот.
Со почит, проф. д-р Лидија Симонческа