Им се соопштува на студентите дека ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ (и поправниот колоквиум) по предметот ОСНОВИ НА ТУРИЗАМ ќе се одржи на ден 18.01.2022 во 12:00 часот