Им се соопштува на студентите дека ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ (и поправниот колоквиум) по предметите КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ќе се одржи на ден 13.01.2022 во 12:00 часот