Сите испити по Германски јазик кај проф. Елена Цицковска ќе се одржат на денот на испитот (24.01.2022) во 12:00 часот.