Се известуваат студентите дека во период од 26.01.2022 до 28.01.2022 од 10:00 часот во предавална бр.6 ќе се одржи фотографирање на студентите-апсолвенти за табло.