Сите испити кај проф. д-р Бранко Николовски ќе се одржат на 27.01.2022 во 12:00 часот.