Се известуваат сите студенти кои го полагаат испитот по предметот ОСНОВИ НА ТУРИЗАМ во Јануарска/Февруарска сесија 2022 година, дека испитот е закажан на 08.02.2022 во 10:00 часот на сите насоки.
Предметен наставник Доц. Д-р Михаел Ристески