Се известуваат студентите кои ги положиле предметите КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МЕНАЏМЕНТ СО ПРИРОДНИ РЕСУРСИ или МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОГРАМИ ВО КУЛТУРАТА во Февруарската сесија 2022 година, дека треба да ги предадат индексите кај Доц. Д-р Михаел Ристески на 10.02.2022 – ЧЕТВРТОК и 11.02.2022 – ПЕТОК помеѓу 11:00-13:00 часот.
Предметен наставник Проф. Д-р Сашо Коруновски