Се известуваат сите студенти кои ги полагаат испитите кај Доц. д-р Лариса Василеска на 11.02.2022, сите испити ќе се одржат во 12 часот.
Предметен наставник Доц д-р Лариса Василеска