Се известуваат студентите кои во летниот семестар 2022 година по прв пат го запишале предметот МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА, дека часовите настава ќе се одржуваат секој понеделник од 10 часот. На 21.02.2022 (понеделник) часовите ќе се одржат со физичко присуство во Амфитеатар.
Проф. Билјан