Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Менаџмент на човечки ресурси дека часовите во среда наместо во 08 часот ќе започнуваат во 09 часот.
Со почит, проф. д-р Габриела Ракичевиќ