Испитот го положија кандидатите со број на индекс 16746 и 17066. Увид е можен во понеделник (21.02) во 10 часот.
проф. д-р Данијела Милошоска