Часовите кај проф. Др Иванка Нестороска во летен семестар 2022 ќе се одржуваат во следниве термини: Меѓународен туризам – понеделник во 9 часот Менаџмент на настани – вторник во 9 часот Анимации во туризмот-вторник во 13 часот. Студентите кои ќе го изберат предметот Анимации во туризмот да ја известат професорката најдоцна до 20.02.2022. За часовите ќе ви биде испратена покана преку google meet.
Проф. Др. Иванка Нестороска