Испитот и колоквиумите одржани на 11.02.2022 година по предметот Криминалитет и детекција ги положија студентите со број на индекс
1. 17029 23 поени 2. 17441 26 поени
Дополнителен испит – студентот со број на индекс 14981 во четврток 24.02.2022 во 13 часот
Испитот Царинско казнено право одржан на 11.02.2022 не го положи ниту еден кандидат.

Предметен наставник
Доц. Д-р Лариса Василеска