Предавањата по Маркетинг и Патнички агенции ќе се одржат во Вторник 01.03.2022 во 12 часот.