Се известуваат студентите кои ги слушаат предметите Нутрицизам и Диететика дека со часовите ќе се започне после заверката на семестрите, значи од следната недела во деновите по распоредот.
Со почит, проф. д-р Ангела Паскуале