Почитувани студенти,
Воведните предавања за изборните предмети кај Проф.д-р Пере Аслимоски во летниот семестар 2022 година се закжуваат за Четврток (03.03.2022) и тоа во следните термини:
– СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА (03.03.2022) со почеток од 11:00 часот – БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ (03.03.2022) со почеток од 17:00 часот.
Студентите во текот на наредната недела (во Вторник 01.03.2022) на својата mail адреса оставена во системот iknow ќе добијат покана за online предавања.
Оние студенти кои запишале еден од предметите, а кои не добиле покана за online предавања најдоцна до Среда (02.03.2022) да се обратат кај м-р Елена Ќосеска (elena_koseska@live.com) за да бидат приклучени кон поканата за предавања.
Проф.д-р Пере Аслимоски Охрид, 23.02.2022