Предавањата по предметот Анализа на ризикот во осигурување ќе се одржат на ден 04.03.2022 (петок) во 12:30 часот со физичко присуство.