Предавањата по предметот Финансиски менаџмен кај Проф. Д-р Климе Попоски ќе се одржат на ден 04.03.2022 (петок) во 12:30 часот со физичко присуство.