Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Менаџмент на човечки ресурси дека оваа и следната недела нема да се одржат часовите. Истите соодветно ќе бидат надоместени.
Со почит, проф. д-р Габриела Ракичевиќ