Се известуваат студентите кои овој семестар го слушаат предметот *Промотивни активности во туризмот* дека ќе во петок (04.03) ќе се одржи воведен час во 10.30 часот, со физичко присуство.
Со почит, проф. д-р Лидија Симонческа