Проф. д-р Ристо Гогоски, предметен наставник, ги известува студентите од сите насоки на ФТУ Охрид кои што избрале предмет „Економија“ и „МЕО“ во летниот семестар од учебната 2021/22 година дека наставата ќе се одржува секоја среда од 12 часот, почнувајќи од 09.03. 2022 година со физичко присуство.