Почитувани студенти,
Ве информираме дека првите колквиуми кај Проф.д-р Пере Аслимоски ќе се одржат во следните термини:
*Безбедност во туризмот – Понеделник (11.04.2022) во 11:00 часот * Социјална патологија – Четврток (14.04.2022) во 11:00 часот
За било какви прашања обратете се кај м-р Елена Ќосеска ( elena_koseska@live.com).
Проф.д-р Пере Аслимоски Охрид, 30.03.2022