Се известуваат студентите на насоките Туризам, Хотелско-ресторански менаџмент и Гастрономија да дојдат на ден 04.04 (понеделник) во 10 часот во амфитеатарот за да се координираме за извршување на практичната настава. Присуството е задолжително.
Со почит, доц. д-р Климент Наумов