Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот ХРАНА И КУЛТУРА во летниот семестар на академската 2021/22 година дека ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ќе се одржи на ден 18.04.2022 со почеток во 10:00 часот.
Охрид 09.04.2022 Доц. Д-р Михаел Ристески