Им се соопштува на студентите кои ги полагаат испитите кај Проф. Сашо Коруновски во АПРИЛСКА СЕСИЈА на академската 2021/22 година, дека испитите по предметите КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МЕНАЏМЕНТ СО КУЛТУРНИ РЕСУРСИ, се презакажуваат за ден 04.05.22 со почеток во 11:00 ЧАСОТ