Вторите колоквиуми по предметите кај Проф.д-р Пере Аслимоски ќе се одржат во следниве термини:
– Безбедност во туризмот – 19.05.2022 ( четврток) во 11 ч. – Социјална патологија – 26.05 .2022( четврток) во 11 ч
Проф. д-р Пере Аслимоски Охрид, 11.05.2022