Известување Вториот колоквиум по предметот Меѓународна трговија ќе се полага на 23.05.2022 (понеделник) во 11часот. Прод. д-р Јованка БИЛЈАН