Распоред на студентите за практична настава од насоките Туризам, Хотелско-ресторански менаџмент и Гастрономија. Во распоредот не се наоѓаат оние студенти кои претходно навремено се најавија за извршување практична настава во други објекти.