Вториот колоквиум по предметот Царинско казнено право кај Проф.д-р Лариса Василеска ќе се одржи во петок 27.05.2022 во 13 часот со физичко присуство и тоа во Амфитеатарот на ФТУ.
Предметен наставник Проф. Д-р Лариса Василеска