Терминатор за реализацијата на дополнителните консултации ќе биде објавен наскоро од страна на професорот.