Се известуваат студентите дека во распоредот на испити за јунска сесија сите испити кај доц. д-р Михаел Ристески се закажани на 02.06.2022 година во 10 часот, а испитот по Храна и култура на 16.06.2022 година. Направена е техничка грешка при внесување на датумот. Сите студенти кои го имаат полагано испитот преку колоквиуми може да земат оценка на 02.06.2022 година во 10 часот и да го полагаат испитот на 02.06.2022 година или на 16.06.2022 година во 10 часот.
Предметен професор
доц д-р Михаел Ристески