Се соопштуваат студените дека испитите кои се закажани кај проф. д-р Кеверески за 8.06 во 10 часот се поместува времето на реализација во 13 часот иститот ден 8.06
Предметен наставник проф, д-р Љупчо Кеверески