Терминот за испити кај Проф.др.Иванка Нестороска се презакажува од 21.06.2022 за 27.06.2022 во 10:00 часот.
Проф.др.Иванка Нестороска