Се информираат студетите дека дополнителните активности с студентите по предметите од областа на психологијата ќе се реализаат (петок 17.06 од 10 часот ), а внесувањето оценки ќе се реализара истиот ден од 12.00 часот.
Се молат студентите да ги погледнат дополнителните резултати на веб страната на факултетот и врз основа на нив да се ориентираат.
Дополнителното се однесува на усно испрашување на прашањата од испитот.